Miljökommunikation

Publicerad: 09 november 2018
civing-miljovattentek1.png

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor. På programmet lär sig studenterna att förstå kommunikationsprocesser, att skapa kommunikativa vägar för miljöförändringar, organisera gemensamma åtgärder och medla i miljömässiga konflikter.

Att i praktiken arbeta med miljöförändringar och hållbar utveckling innebär att arbeta med människor och kommunikation. Just kommunikation är involverad i alla miljöfrågor: blant annat industrins anpassning av miljöteknik, statliga skydd av vilda djur, internationella och statliga avtal. Företag, myndigheter och miljöorganisationer kräver ofta personer med yrkesskicklighet i miljökommunikation. För att underlätta en hållbar utveckling, behövs även kunskap om t.ex. växter, jord och vatten. Men det är inte tillräckligt. Man behöver också veta om hur man ska samordna olika resursanvändare, hur man motiverar konsumenterna att anpassa miljöteknik och hur man ska hantera miljökonflikter.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

På programmet lär sig studenterna att organisera och använda kommunikation och konflikthantering inom området miljö- och naturresursförvaltning. Miljökommunikation handlar om tvärvetenskapliga studier med teorier och metoder från ett stort antal områden, bland annat sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap, media och kommunikation med en tydlig koppling till miljö- och naturvetenskap. I programmet börjar studenterna med grundläggande frågor om människa och natur: Varför uppstår miljöproblemen? Vad motiverar människor att agera miljöförstörande eller miljövänligt? I vilken utsträckning kan förbättrad kommunikation bidra till en hållbar utveckling och hur kan denna kommunikation uppnås?

I nästa del av programmet lär sig studenterna metoder för att kunna organisera naturresurser på ett bra sätt i samarbete med experter, politiker och lokala aktörer. De lär sig även hur man organiserar och bedriver konflikthantering i naturresursfrågor och tränar på att spela en aktiv roll som medlare i NRM-konflikter. Under denna period lär de sig också om projektledning och hur man ska samordna kompetens och resurser i ett projekt. I slutet av det första året går man djupare in på kommunikativa strategier, utvecklar färdigheter att planera och organisera informationskampanjer och insatser.

Under det andra året på programmet fokuserar studenterna på att planera och genomföra undersökningar inom ämnet miljökommunikation, såväl som en förberedelse för examensarbetet och för arbetslivet. De lär sig hur man formulerar frågor för utredning, att organisera undersökningar, att göra intervjuer och observationer på ett giltigt sätt och att analysera och dra slutsatser utifrån studier. Den sista terminen av programmet är tillägnad åt att skriva en masteruppsats, ett självständigt arbete av betydelse för miljökommunikationen. Avhandlingen kan studenterna genomföra i kombination med praktik.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

Framtid

När du tar examen från masterprogrammet i Miljökommunikation finns goda chanser till anställning på privata företag, konsultfirmor, statliga institutioner eller icke-statliga organisationer. Vi kan, baserat på vår kunskap om tidigare studenter, ge tips om fyra olika kategorier av arbetsuppgifter:

  • Tjänsteman inom miljöfrågor: Din uppgift är att övervaka miljökonsekvenserna av andra aktörers insatser och beteende, att fatta beslut om tillstånd och påföljd och förklara ditt beslut för intressenter och ge råd.
  • Miljösamordnare: Din uppgift är att planera, organisera och bedriva kommunikation för att skapa miljöförändringar. Du undersöker människors motivation, du skapar informationsmaterial och organiserar en dialog med berörda parter. Du utvärderar processen och resultatet av miljökommunikation.
  • Handledare inom dialog och konflikthantering: Din uppgift är att organisera en dialog mellan intressenter med olika synpunkter, behov och intressen. Du kan hjälpa aktörer som är inblandade i olika konflikter att förbättra sin kommunikation med varandra.
  • Forskare i miljökommunikation/-vetenskap: Din uppgift är att organisera och bedriva vetenskapliga studier av miljökommunikation. Du organiserar undersökningar, skriva forskningsrapporter och ansöker om forskningsmedel.

Studentliv

Välkommen in till #studysustainably där du får glimtar ur masterstudentens vardag vid SLU i Uppsala!


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se