Sveriges lantbruksuniversitet

Natur och miljö

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Vill du vara med och utveckla och förvalta miljö- och naturresurser i Sverige? Är du intresserad av att vara med och forma vår framtida skog och miljö såväl nationellt som internationellt genom att vara expert på skogliga frågor? 

agronom-markvaxt1.png

Agronom - mark/växt

Världens befolkning ökar och klimatet förändras. Som mark/växtagronom får du kunskap för att kunna påverka framtidens tillgång av mat, foder och energi och förståelse för hur vi förvaltar mark och vatten på ett hållbart sätt. Du kommer att kunna bidra till utvecklingen av lantbrukets växtproduktion, som har stor betydelse för samhällets utveckling och ekonomi – både nationellt och globalt.

biologiochmijo1.png

Biologi och miljövetenskap

Vill du arbeta med att bevara den biologiska mångfalden? Vill du vara med och lösa dagens och morgondagens miljöproblem? Med goda kunskaper i biologi och miljövetenskap kan du få ett arbete där du kan bidra till ett mer hållbart samhälle med kretslopp, natur och miljö i fokus.

civing-energisystem1.png

Civilingenjör - Energisystem

Vill du engagera dig i en av dagens viktigaste samhällsfrågor? Vill du vara med och forma framtidens energisystem? Civilingenjör i energisystem ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet, här får du verktyg att utveckla hållbara energisystem på nationell och global nivå.

civing-miljovattentek1.png

Civilingenjör - Miljö- och vattenteknik

Vill du arbeta med miljöfrågor och hjälpa till att stoppa miljöförstöringen i Sverige och världen? För att klara detta krävs nya synsätt och helhetslösningar. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik ges gemensamt av SLU och Uppsala universitet och ger dig kunskap att utveckla och använda nya tekniker för att minska belastningen på miljön.

jagmastare1.png

Jägmästare

Jägmästare är skogliga experter. En jägmästare kan arbeta med exempelvis rådgivning och planering, men också som expertstöd i politiska processer såväl nationellt som internationellt. Utgångspunkten är ett hållbart nyttjande av vår viktigaste naturresurs – skogen.

hortonom1.png

Trädgårdsvetenskap - masterprogram

Vill du vara med och påverka vår framtid i hållbar inriktning? På masterprogrammet i trädgårdsvetenskap blir du expert på växtbiologi och får ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. Utbildningen är inriktad på trädgårdsväxter och trädgårdsprodukter.

skogsmastare_600x600.png

Skötsel av vilt- och fiskpopulationer - masterprogram

Vill du bidra till en hållbar förvaltning av världens fisk- och viltresurser? Programmet förbereder dig för en karriär inom både statliga och icke-statliga organisationer.

jagmastare1.png

Outdoor Environments for Health and Well-being - masterprogram

Det här programmet är utformat för de som vill specialisera sig på människor och utomhusmiljöer, med betoning på hur hälsa och välbefinnande påverkas. Kunskapen är viktig i bland annat planering av vardagliga miljöer och vårdinrättningar.

skogsmastare_600x600.png

Mark, vatten och miljö - masterprogram

Mark- och vattenförvaltning behövs överallt i samhället, hos allt från lokala myndigheter till internationella organisationer. Det här masterprogrammet förbereder dig på att arbeta som mark- och vattenexpert eller fortsätta en karriär inom forskningen. OBS! Tidigare programnamn: Uthållig mark- och vattenanvändning. 

biologiochmijo1.png

EnvEuro - masterprogram

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser?´Europeiska länder är idag ledande inom miljöforskning. 

civing-miljovattentek1.png

Miljökommunikation - masterprogram

Kommunikation spelar en viktig roll för en hållbar användning av naturresurser och möjligheten att hantera miljöfrågor. På programmet lär sig studenterna att förstå kommunikationsprocesser, att skapa kommunikativa vägar för miljöförändringar, organisera gemensamma åtgärder och medla i miljömässiga konflikter.

Publicerad: 24 oktober 2018 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se