Sveriges lantbruksuniversitet

Landskap för stad och landsbygd

Vår fysiska omgivning påverkar hur vi mår. I vårt moderna samhälle med nya livsmönster, globalisering och en större medvetenhet om miljöns sårbarhet behövs personer som förstår den roll städer, landskap och grönska spelar för vårt välbefinnande.

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitekt - Alnarp

Vill du skapa vackra och användbara trädgårdar, parker och landskap? Som landskapsarkitekt påverkar du konkret hur miljön runt omkring oss ser ut och fungerar. Du har en viktig roll i byggandet av framtidens samhälle, i staden eller på landet, kultur- eller naturmiljöer, och för olika uppdragsgivare.

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitekt - Uppsala

Vill du planera och skapa vackra och användbara trädgårdar, parker, stadsmiljöer och landskap? Vill du arbeta med landskapsarkitektur? Vill du kombinera intresse för form med naturvetenskap?

landskapsingenjor1.png

Landskapsingenjör

Vill du vara med och leda byggandet av framtidens parker och stadsrum? Eller kanske ansvara för skötseln av miljöer som parker, kyrkogårdar eller golfbanor? Som landskapsingenjör påverkar du projektering, anläggning, skötsel och förvaltning av vår gemensamma utemiljö.

tradgardsingenjor-design1.png

Trädgårdsingenjör - design

Är du intresserad av färg och form? Vill du lära dig att planera och formge gröna miljöer? Den gröna miljön främjar människors välbefinnande och hälsa. Som trädgårdsingenjör med designinriktning är du därför en viktig komponent i framtidens samhällsbyggande.

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Hållbar stadsutveckling - Masterprogram

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig till processledare inom urbana frågor (Urban manager) som ur ett flervetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där alla relevanta faktorer vävs samman?

landskapsarkitekt-ultuna1.png

Landskapsarkitektur - masterprogram

På ett av Europas största campus för utbildning inom landskapsdesign, landskapsplanering och landskapsvård, ger det här mastersprogrammet möjlighet till fördjupade kunskaper i landskapsarkitekturen.

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för uthållig urbanisering - Masterprogram

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt vis för kommande generationer.

Publicerad: 15 oktober 2018 - Sidansvarig: rekrytering@slu.se