SLU:s publiceringsavtal för open access

Senast ändrad: 04 juli 2018
Två händer som tar i hand

SLU har slutit avtal för open access-publicering med flera stora förlag.

Eftersom open access-publicering ofta innebär en publiceringsavgift för att täcka förlagens kostnader, istället för att de kräver en prenumerationsavgift av läsaren, har SLU slutit följande avtal:

Springer Compact

SLU är ansluten till ett ramavtal mellan Kungliga biblioteket och Springer Nature som möjliggör open access-publicering utan kostnad i Springers hybridtidskrifter, se förteckning över tidskrifter och mer information. Kostnaderna subventioneras till en del av Kungliga biblioteket och Vetenskapsrådet.

Det enda som krävs för att få sina publiceringskostnader täckta av avtalet är att corresponding author är anställd hos SLU och att denna tillhörighet anges i publikationen. Springer Nature identifierar om corresponding author är anställd vid SLU utifrån tre parametrar: epostdomän, ip-adress och angiven institutionstillhörighet, varpå de skickar ett bekräftelsemejl till biblioteket. 

Avtalet är ett pilotprojekt som löper under perioden 2016-2018.

Taylor & Francis

Taylor & Francis och SLU har ett nationellt open access-avtal för åren 2018-2020. Om du är corresponding author med SLU som hemvist kan du göra din artikel öppet tillgänglig utan kostnad. Detta gäller artiklar som publiceras open access i någon av Taylor & Francis över 2400 Open Select-(hybrid)tidskrifter.

Efter att din artikel blivit accepterad kommer du att få e-post med information om att din artikel godkänts för open access-publicering. Du kommer då också att få välja en licens för artikeln.

Avtalet täcker ett visst antal artiklar varje kalenderår och när detta antal uppnåtts nationellt stängs möjligheten till gratis open access-publicering för resten av året. För 2018 är antalet artiklar 1491 st.

Mer information hittar du här: http://www.tandfonline.com/openaccess.

Frontiers

SLU är med i ett nationellt avtal som ger författare 10% på publiceringsavgiften i alla Frontiers tidskrifter. Frontiers är ett open access-förlag, vilket innebär att din artikel blir öppet tillgänglig direkt vid publicering.

För att ta del av avtalet måste du vara artikelns corresponding author med SLU som hemvist. När du skickar in artikeln bör du använda din SLU-epostadress och du måste välja "Swedish University of Agricultural Sciences" i avsnittet för fakturabetalning. Frontiers kommer att verifiera din hemvist med SLU-biblioteket och därefter skickas den rabatterade fakturan till dig.

Mer information hittar du här: https://blog.frontiersin.org/2018/06/01/sweden-open-access-publishing-deal/

Royal Society of Chemistry

SLU är med i ett nationellt avtal som innebär att ingen publiceringsavgift tas ut för corresponding author från SLU, vid publicering med open access i Royal Society of Chemistrys hybridtidskrifter under åren 2018-2019. Publiceringsavgiften (APC) förskottsbetalas av SLU. 

Gold open access-titlar ingår inte i avtalet men publicering i dessa är globalt rabatterad enligt följande:

  • RSC Advances pris för rabatterad APC: 500 GBP. Från och med 2019 fullt pris per APC: 750 GBP
  • Chemical Science: 100% rabatterad avgift.

Mer information hittar du här: http://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/gold-open-access/.

BioMed Central (BMC), inklusive SpringerOpen och Chemistry Central

BioMed Central publicerar över 250 kvalitetsgranskade open access-tidskrifter inom t.ex. biologi, biokemi, medicin, veterinärmedicin och fysiologi. Många av dem finns med i Web of Science / Journal Citation Report och flera har hög impact factor.

SLU har ett avtal med BMC som ger dig som är anställd av SLU 15 % rabatt på publiceringsavgiften. Du kan läsa mer på SLU:s sida hos BMC. BioMed Central-avtalet gäller även för SpringerOpen och Chemistry central.

Observera: Du måste skicka in din artikel från en av SLUs IP-adresser för att få din rabatt hos BMC!

Nationella avtal

Via Kungliga Bibliotekets centrala avtal får SLU:s forskare också rabatter på publiceringsavgifter med

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group) och

ACS – American Chemical Society (author choice).

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se