Publicera data

Senast ändrad: 16 januari 2019

I allt högre grad ställs krav på forskare, från bland annat finansiärer och vetenskapliga tidskrifter, att tillgängliggöra sina forskningsdata.

Öppen tillgång till forskningsdata – open science och open data – diskuteras i många
olika sammanhang, av aktörer nationellt, inom EU och globalt. Projekt som beviljats
medel från EU:s ramprogram Horisont 2020 måste sedan 2017 skapa en datahanteringsplan, som utgår ifrån att publikationer och forskningsdata publiceras öppet tillgängliga. I Sverige finns ännu inga nationella riktlinjer för tillgängliggörande av forskningsdata. Vetenskapsrådet har dock i uppdrag från regeringen att samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata, samt att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning forskningsdata som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna.

Det finns många goda anledningar att tillgängliggöra data

Förlagsregler. Vissa förlag, t.ex. PLoS, kräver att underliggande data till din publicerade artikel ska göras öppet tillgänglig.

Impact. Tillgänglig data kan återanvändas och citeras av andra både inom och utanför ditt forskningsområde.

Motverka resursslöseri. Om grunddata eller negativ data redan är tillgänglig finns i många fall ingen anledning för forskare världen över att upprepa samma experiment.

Bevarande. Din tillgängliggjorda data finns tryggt bevarad – både för andra och dig själv om du behöver återkomma till den i din forskning.

Demokrati och transparens. Offentligt finansierade forskningsresultat bör vara tillgängliga för medborgarna. Tillgång till de data som forskningsresultat baseras på är nödvändigt för att kontrollera att slutsatserna stämmer. 

 


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se