Arkivera data

Senast ändrad: 16 januari 2019
What_is_Digital_Preservation_400x310.png

Arkivering och publicering av forskningsdata är två sidor av samma mynt. Båda sidorna är beroende av styrning av informationsflödet och kvalitetssäkring i början av processen. De båda delprocesserna, arkivering och publicering, har sina specifika krav. På denna sida beskrivs SLU:s arkivansvar för forskningsdata.

Arkivering innebär att forskningsdata kvalitetssäkras, i enlighet med nationella och internationella standarder, och att de hanteras enligt de regler som gäller för hantering av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Hantering av forskningsdata enligt dessa normer bidrar till att de så kallade FAIR-principerna följs (findable, accessible, interoperable, reusable).

Forskningsdata, eller annat forskningsmaterial, som produceras vid statliga universitet, är generellt sett allmänna handlingar. Detta innebär att de måste lämnas ut på begäran, om det inte finns skäl för sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400).

För mer information om arkivering av data ta kontakt med Renata Arovelius eller Karl Pettersson vid dokumentationsenheten.


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se