Publicera vid SLU

Vid SLU publiceras bland annat doktorsavhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter. Här har vi samlat dokumentmallar, riktlinjer och hjälpinstruktioner för din publicering.

Uppklädda, nyblivna doktorer på rad

Samtliga doktorsavhandlingar, studentarbeten, faktablad och rapporter vid SLU ska publiceras elektroniskt i SLU:s öppna arkiv Epsilon. Däremot är avhandlingar och studentarbeten de enda publikationstyper som publiceras direkt i Epsilon. Övriga publikationstyper förs över till Epsilon från SLU:s publikationsdatabas SLUpub.