Referera bilder enligt Harvard

Senast ändrad: 18 juni 2018
Lösa svartvita fotografier ovanpå ett fotoalbum

Hur refererar du till någon annans bild eller figur? Här finns exempel på hur du refererar enligt Harvard.

Bilder och fotografier som du själv inte skapat för ditt arbete eller som inte omfattas av Creative Commons eller på annat sätt är fria att användas, omfattas av upphovsrätten och kräver upphovsrättsinnehavarens tillstånd för publicering.

SLU-biblioteket ger här förslag på hur du kan referera till bilder och figurer i ditt arbete. Med figurer avses diagram, fotografier, skisser etc
Vi har utgått ifrån ”Guide till Harvardsystemet” (version 9.5.1) från Högskolan i Borås (CC-BY-NC-SA.3.0).

Bilder eller fotografier brukar refereras under den återgivna bilden med namn på upphovsperson, titel på verket och årtal. Om du numrerar dessa kan du enklare referera till bilderna i den löpande texten. 
Ibland finns det behov av att redovisa ett stort antal bilder eller fotografier i sitt arbete med hänvisning till andra upphovsinnehavare. I dessa fall kan du skapa en bild/figurförteckning som bilaga till referenslistan.   
Här nedan ger vi exempel på hur du skriver referensen i en bild/figurförteckning, om du väljer att använda en sådan.

Bild/figur från webben eller databas

Om en personlig upphovsperson nämns till bilden ställs referensen upp på dennes namn. För fotografier är fotografen upphovsperson.
I bildtexten under bilden anges:

 • Titel
 • Upphovsperson
 • Årtal

Exempel: Figur 1: Gud Fader på Himmelsbågen (Ellgaard 2008)


Om ingen personlig upphovsperson nämns, ställs referensen upp på den organisation som äger bilden.

Exempel: Figur 2: Suit: on liberty (Metropolitan Museum of Art u.å.)


Om bilden har en Creative Commons licens ska följande anges under bilden:

 • Titel på verket
 • Upphovsperson
 • CC-licensen

Länka gärna till de sidor där uppgifterna finns att hitta.

Exempel: Figur 1. Flowers av Patrick Nouhailler (CC BY-SA 2.0)

 

Om du har en bild/figurförteckning skall du ange:

 • Upphovsperson
 • Publiceringsår (när bilden lades ut på webben)
 • Titel
 • För fotografier ska uppgiften [fotografi] finnas med
 • URL
 • [Datum] då bilden hämtades alternativt i vilken databas bilden finns.
  Ange Tillgänglig: följt av databasens namn.

Exempel:

Ellgaard, H. (2008). Gud Fader på Himmelsbågen [fotografi]. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gud_Fader_3a.jpg [2013-03-25]

Metropolitan Museum of Art (u.å.) Suit: on liberty [fotografi]. Tillgänglig: Berg Fashion Library.

Bild/figur från en bok, artikel eller rapport

Om upphovspersonen för bilden/figuren är densamma som författaren, refereras på följande sätt under bilden/figuren:

 • Titel
 • Källa
 • Årtal
 • Sidnummer

Exempel:
Figur 1: E-handelns omsättning 2003–2011 (miljarder kronor) (HUI 2012, s. 5)

I eventuell bild/figurförteckning skrivs källan ut som vanligt, beroende på publikationstyp.

 

Om upphovspersonen för bilden/figuren är någon annan än författaren, ska upphovspersonens namn stå under bilden/figuren.

Exempel:
Figur 2: Skogstjärn (Södergren 2003, s.10)

 

Om du har en bild/figurförteckning skall du ange:

 • Upphovspersonen
 • Källans utgivningsår
 • Bildens titel
 • För fotografier ska uppgiften [fotografi] finnas med
 • Ordet I följt av källans upphovsperson, titel, förlagsort och förlag.

I exemplet nedan är bilden ett fotografi. Södergren är fotografen och Rausing-Ros är bokens författare.

Exempel: 

Södergren, L. (2003). Skogstjärn [fotografi]. I Rausing-Ros, Å. Textilkonstnären Maja Sjöström: ett skånsk-romerskt konstnärsliv. Stockholm: Carlssons.                                                                                                                                                                                                                                           

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se