Specialsamlingar på SLU-biblioteket

Senast ändrad: 21 juni 2018
Bild på äldre böcker i bokhylla med ämneskategorier på utstickande kort

Inom SLU-biblioteket finns ett antal samlingar av ovanligt, historiskt värdefullt eller på annat sätt speciell material. Det mesta av detta material är inte sökbart i bibliotekets vanliga söksystem, lånas inte ut och kan bara studeras på plats.

Alnarp

Trädbiblioteket
En unik samling med 217 "trädböcker" från tidigt 1800-tal.

Örtengrenska samlingen
En stor samling pomologisk litteratur från 1500-1900-talen, skänkt av grosshandlaren Sven Helmer Örtengren.

Plantskolekataloger
En samling plantskolekataloger från olika länder, huvudsakligen från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.

Skara

Hernquistska samlingen
En samling äldre litteratur, huvudsakligen från senare delen av 1700-talet, som fått sitt namn från Peter Hernquist, grundare av Sveriges första veterinärskola i Skara, samt ca 30 000 sidor handskrifter.

Umeå

Skogsbilder
Bildarkiv med ca 17 000 skogshistoriska foton tagna 1900-1963 varav ca 5 000 har digitaliserats.

Historiska samlingen
Litteratur från 1600-1800-talen, huvudsakligen med skogligt innehåll samt jakt, svensk botanik och zoologi.

Uppsala

Historiska samlingar i raritetskammaren
Veterinärhögskolans biblioteks samling av monografier t.o.m 1830 och Lantbrukshögskolans biblioteks samling t.o.m 1800.

SOF-biblioteket
Sveriges ornitologiska förenings bibliotek med fågellitteratur från hela världen t.o.m. 2009.

Specialdatabaser

Grållan
Katalog över den Hernquistska samlingen i Skara.

Veterinärhögskolans katalog
Katalog över Veterinärhögskolans historiska samlingar i Uppsala.

Lantdok
Bibliografisk databas med tidskriftsartiklar, bokkapitel och rapporter inom SLU:s ämnesområden publicerade i Sverige ca 1983-2006.

 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se