Sveriges lantbruksuniversitet

SLU och Agenda 2030

SLU:s utbildningar, forskning och miljöanalys skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt. Här ges exempel på vad SLU gör, knutet till de globala målen i Agenda 2030.

globala-malen-svenska-750 jpg.jpg

SLU bidrar till de globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling antogs år 2015 av FN. De syftar till att minska fattigdom och säkra livsmedelsförsörjning, förbättra utbildning och hälsa, hejda klimatförändringarna samt åstadkomma hållbart nyttjande av hav och landbaserade ekosystem. SLU:s utbildning, forskning och miljöanalys bidrar till att målen uppfylls.

Bean-Market-in-Kampala-Uganda-Neil-Palmer-CIAT-880x660.jpg

Ingen hunger (mål 2); Hållbar konsumtion och produktion (mål 12)

SLU bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion nationellt och internationellt. Vi forskar och utbildar om matens klimatpåverkan av produktion och konsumtion, t.ex. baljväxtodling, livscykelanalyser, köttguide, global djurhälsa och livsmedelssvinn. Fler exempel i kunskapsbanken: Jordbruk, Landsbygd; Mat och hälsa.

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6); Hav och marina resurser (mål 14)

SLU övervakar sötvatten och forskar och utbildar om dricksvatten och sanitet. Vi har havsanknuten miljöanalys, forskning och rådgivning. Kunskapsbanken: Vatten och fisk, Skadliga ämnen, Övergödning och försurning.

Svartbergets mast ICOS_mod-750.jpg

Hållbar energi för alla (mål 7); Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Vid SLU forskar och utbildar vi om t.ex. trädbränsle, salixodling, biomassateknologi, metanproduktion från idisslare och om biogasprocesser. SLU:s miljöanalys övervakar klimatförändringar. Kunskapsbank: Klimat och bioenergi, Skog och trä.