SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 27 september 2018
Jordglob_Eu-300.jpg

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Internationellt

Center for World University Rankings (CWUR)

SLU är bland tio i topp av drygt 26.000 lärosäten över hela världen i ämnena skogsvetenskap, markvetenskap, veterinärmedicin och biodiversitet. (2017-04-05)

Leiden ranking

National Taiwan University Rankings (NTU)

 

QS Ranking

  • SLU fyra i världsrankning. SLU hamnar på en fjärdeplats i kategorin Agriculture & Forestry och också på plats 21 bland universitet i världen med veterinärmedicinsk inriktning. (2018-03-06)

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

U.S. News Best Global Universities

Nationellt

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se