SLU Alnarp

Senast ändrad: 11 oktober 2018
1_slott.jpg

På campusområdet Alnarp är verksamheten koncentrerad kring landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktion och sydsvenskt jord- och skogsbruk. På campus finns två av SLU:s  fakulteter representerade, samt flera anknytande organisationer.

Såväl parkens grönska som  universitetsområdets vackra byggnader med karaktärsfull arkitektur, bjuder på en härlig miljö för studenter, forskare, anställda och besökare. Parken är öppen för alla och har många besökare under årets alla årstider.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, LTV, har huvuddelen av sin verksamhet förlagd hit. 

alnarp_hitta.jpg
Alnarp ligger ute vid Öresundskusten, strax norr om Malmö, söder om Lomma och väster om Lund och Åkarp.

Hitta till Campus Alnarp

Alnarp ligger ute vid Öresundskusten, strax norr om Malmö, söder om Lomma och väster om Lund och Åkarp. Hit tar man sig lätt med tåg, cykel, buss eller bil.

Tåg

Närmaste tågstation ligger i Åkarp (utmed sträckan Malmö–Lund). Därifrån är det promenad- eller cykelavstånd till Alnarp (ca 2 km). Tidtabell, se Skånetrafiken

Buss

Från Malmö till Kungsgårdsvägen i Alnarp (nr 133) Från Malmö till Mellangård (nr 132) Från Lund till Lomma (nr 139) Från Lund till Åkarp (nr 130) Tidtabeller och resvägar, se Skånetrafiken

Bil

Från E6 - tag avfarten vid trafikplats Lomma. Sväng höger och i rondellen vid Cirkle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från E22 (från norr) - kör av vid avfart 19, Lund S, först väg 108 mot Kävlinge, sen väg 103 mot Lomma, och i rondellen vid Cirkle K-macken till vänster mot Alnarp.

Från yttre ringvägen i Malmö - tag avfarten vid Helenelund (kör förbi Burlövs egnahem, fortsätt förbi varuhuset Burlöv Center (Coop Forum). Sväng av på E2O mot Landskrona/Helsingborg, tag av på första avfart, Åkarp, sväng vänster vid Stop-korsningen vid järnvägen.

Från flygplatser

Från Kastrup/Copenhagen Airport- tag Öresundståget till Malmö C. Byt till buss 133 från Malmö C mot Lomma. Gå av på hållplats Alnarp Kungsgårdsvägen.

Från Sturup/Malmö Airport - tag Flygbussen till Malmö C. Byt till buss 133 från Malmö Central mot Lomma. Gå av på hållplats Alnarp Kungsgårdsvägen.

Hitta på Campus Alnarp

Besöksadress

Sundsvägen 5, Alnarp

Postadress

Box 52, 230 53 Alnarp

Tel

040-41 50 00

Utbildning och forskning

Här finns ungefär 900 studenter som utbildar sig till bland annat hortonomer, landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsingenjörer och lantmästare. Här finns även forskningsmiljöer i världsklass.

Studentliv

Veckans mat

Alnarpsparken, museet m.m.


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

Servicecenter Campus Alnarp
Sundsvägen 6
Öppettider: Må-fr 8-16

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se