Kontakta SLU

Senast ändrad: 21 januari 2019

Adresser och kontaktuppgifter till olika funktioner, orter och enheter vid SLU. Dessutom hittar du bland annat SLU:s fakturaadress och information om hur du kan ta reda på hur dina personuppgifter hanteras vid SLU.

Officiell adress och organisationsnummer

SLU
Box 7070
750 07 UPPSALA
Tel. växel: 018-67 10 00

Organisationsnummer: 202100-2817
VAT-nummer: SE202100281701 

Registrator

Besöksadress: Ulls hus, Almas allé 8, Uppsala
Expeditionstid: må-fr kl 9-11, 13-15

E-post: registrator@slu.se
Tel: 018-67 10 00

SLU:s orter

Fakturaadress och -hantering

SLU kan ta emot fakturor elektroniskt som PEPPOL- eller Svefakturor, via e-post eller brev.

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura är inte en sådan faktura.

Läs mer på sidan Fakturaadress och -hantering.

I den blå menyn nedan hittar du information om hur du skickar fakturor till SLU. Tryck på plus för att öppna.

Skicka fakturor TILL SLU

SLU vill ha e-faktura

SLU vill bli fakturerad med e-faktura via Peppolnätverket. SLU:s Peppol-ID är 0007:2021002817.

Läs mer om hur man skickar e-faktura till SLU nedan.

 

Fakturaadress

Följande adress ska anges på fakturan:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet, fakturareferensen ska anges i ett särskilt fält (se avsnittet om fakturareferens).

Om namnet på beställaren trots detta anges i fakturaadressen får namnet aldrig stå först i fakturaadressen! Då kan fakturan betraktas vara utställd till beställaren och inte till SLU och beställaren riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

 

Fakturareferens

  • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i SLU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges i särskilt fält för ordernummer på fakturan. Om fältet saknas ska ordernumret istället anges i fältet för kundens (SLU:s) referens.

  • Beställarens köparreferens ska anges på fakturan i avsett fält för kundens (SLU:s) referens. SLU:s referenskoder består av tre siffror+tre bokstäver, t.ex. 123ABC. Om fältet är upptaget av SLU:s ordernummer (se ovan) ska köparreferensen anges i annat referensfält i fakturan.

  • Enbart koderna ska anges i referens-/ordernummerfälten på fakturan och ingen annan text. Det får alltså bara stå t.ex. "123ABC" och inte "Ref: 123ABC".

  

Skicka e-faktura till SLU 

SLU vill ha e-faktura* via Peppolnätverket. SLU:s Peppol-ID är 0007:2021002817.

Leverantörer som inte kan skicka via Peppol har möjlighet att använda andra kanaler för att skicka skicka e-faktura till SLU. Leverantörer utan eget affärssystem kan använda Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information.

* E-fakturaformat PEPPOL BIS 5 A ver 2 eller Svefaktura 1.0. Från och med 1 april 2019 tar SLU även emot fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0.

 

Kontakta ekonomisystem@slu.se vid eventuella frågor. 

 

Fakturor i andra format

Från och med 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura, vilket innebär att leverantörer fr.o.m. detta datum ska fakturera SLU:s inköp med e-faktura.

Fram till dess kan leverantörer skicka fakturor till oss via e-post i pdf- eller tiff-format samt pappersfakturor via brev. Fakturor via e-post är att föredra framför pappersfakturor.

Via e-post i formatet pdf- eller tiff

Fakturor via e-post ska skickas till slufaktura@slu.se.

En kvittens skickas till avsändarens e-postadress när fakturan kommit till mejlinkorgen.

Krav på innehåll och hantering av information i mejlet:
  • Fakturan ska bifogas mejlet och måste vara i formatet pdf eller tiff.

  • En faktura = en bifogad fil.

  • Ev. bilagor till fakturan måste ingå i samma fil som fakturan. Varje dokument i mejlet tolkas som 1 st faktura.

  • Ev. information i själva mejlet kommer inte att läsas. Processen är helt automatiserad och ingen person bevakar inkommande mejl. Fakturafrågor och supportärenden ställs till proceedosupport@slu.se.

  

Pappersfakturor via brev

Pappersfakturor ska skickas till fakturaadressen (se ovan).

Fakturorna vidarebefordras därefter till en extern skanningscentral som skannar fakturorna. De skickas sedan digitalt till SLU.

 

Hantering av personuppgifter

När du svarar på enkäter, anmäler dig till kurser eller konferenser eller liknande kommer dina personuppgifter att behandlas vid SLU. Läs här om hur hur det går till och vart du vänder dig för att få reda på dina rättigheter.

Andra sökvägar


Kontaktinformation

SLU:s växel
018-67 10 00
mån-fre 8.00-16.00

SLU Servicecenter
Öppet mån-fre 8.00-16.00
servicecenter@slu.se
Tel: 018-67 24 00

Sidansvarig: webbredaktionen@slu.se