Kontaktpersoner för donationer och fundraising

Senast ändrad: 19 november 2018
Christine_Jakobsson_hogupplost.jpg

Christine Jakobsson är kontaktperson i frågor som gäller donationer till universitetet.

Men varje fakultet har också en kontaktperson, som du också kan vända dig till om du funderar på hur du kan stödja SLU!

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Kristina Santén, projektledare och chef Enheten för samverkan och utveckling
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgård och växtproduktionsvetenskap, SLU
Tel: 0730-20 90 88
Kristina.Santen@slu.se

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Örjan Berglund, forskare
Institutionen för mark och miljö, Uppsala
Tel: 018-671186, 070-7142186
Orjan.Berglund@slu.se

Fakulteten för skogsvetenskap

Pelle Gemmel, professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
Tel: 040-415159, 070-2875084
Pelle.Gemmel@slu.se

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Christine Jakobsson, projektledare
VH-fakultetens kansli, Uppsala
Tel: 018-67 16 82
Christine.Jakobsson@slu.se


Kontaktinformation

Christine Jakobsson, projektledare
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
Telefon: 018-67 16 82
E-post: christine.jakobsson@slu.se

Sidansvarig: Christine.Jakobsson@slu.se