Samverka med studenter

Senast ändrad: 19 juni 2018
SLU_131126_8464_jsg.jpg

Behöver du som arbetsgivare en student som löser ett begränsat problem? Här hittar du  de aktiviteter vid SLU som är knutna till arbetsmarknaden.

Se studenten som en resurs!

Genom att anlita studenter med nyförvärvda kunskaper och kompetenser kan ditt företag eller organisation få kvalificerad hjälp.

Inom utbildningarna på SLU ingår examensarbete, projektarbeten och praktik - utmärkta tillfällen att inleda ett samarbete.

Knyt värdefulla kontakter för framtiden!

1. Annonsera om examensarbeten! 

2. Delta i arbetsmarknadsdagarna på SLU:s campusområden!

På SLU anordnar studentkårerna ofta en rad arrangemang både under höst- och vårterminerna.

Vill du utveckla nya samarbeten eller få mer information?

Ta kontakt med SLU Karriär vid SLU i Uppsala.

slukarriar@slu.se

Sidansvarig: slukarriar@slu.se