Sveriges lantbruksuniversitet

Växter - mat, foder och prydnad

Vid SLU utvecklar vi kunskap om produktion av växter på åker och i växthus till livsmedel, foder, biomaterial, bioenergi och prydnad. Intresserad av växtskydd, växtförädling, växtnäring, jordbearbetning, byggnader, jordbruks- och trädgårdshistoria ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

malin_hultberg.jpg

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Malin Hultberg, samverkanslektor i trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion: "Ett hållbarhetsperspektiv på den intensiva produktionen av bär, sallad, tomat, gurka och örter, samt produkthanteringen och kvaliteten är viktigt."