Sveriges lantbruksuniversitet

Natur - arter och miljö

Vid SLU utvecklar vi kunskap om miljön och ekosystemen. Intresserad av biologisk mångfald, rödlistade och invasiva arter, ekologi, klimat, naturvård, miljömålsuppföljning ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

Johan Stendahl, SLU

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Johan Stendahl är koordinator för miljöanalysprogrammet Klimat. Sök miljöanalytiker inom flera program  som berör natur och miljö (knappen nedan) eller sök andra experter inom natur.