Sveriges lantbruksuniversitet

Djur - mat, sport och sällskap

Vid SLU utvecklar vi kunskapen om djuren i människans närhet och i det vilda. Intresserad av animaliska livsmedel, lantbrukets djur, vilda djur, sport- och sällskapsdjur, etologi, veterinärmedicin ...?

Finn din väg in till SLU:s verksamhet: utbildning, forskning och miljöanalys. Här finns artiklar att läsa och experter att fråga, samt relaterade utbildningar, institutioner, andra enheter och större projekt.

stefan_gunnarsson.jpg

Kontakta en expert eller sök en samverkanspartner

Stefan Gunnarsson, samverkanslektor i uthållig animalieproduktion i stora besättningar: "Mönstret att djurgårdarna inom olika branscher blir större och större har medfört ökade risker för t.ex. smittsamma sjukdomar och läckage av växtnäring, men också nya utmaningar för djurvälfärden och andra etiska aspekter."