Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Global

SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.  

 

Läs mer om SLU Global på de engelska sidorna här.

Publicerad: 17 oktober 2018 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se