Sveriges lantbruksuniversitet

Internationell samverkan

Livsmedelsförsörjning, konkurrens om mark, genetiska resurser, pandemier, zoonoser och klimatförändring har konsekvenser inte minst för världens fattigaste länder. 

Publicerad: 21 november 2018 - Sidansvarig: ew-red@slu.se