Sveriges lantbruksuniversitet

Samverka med SLU!

SLU har flera samverkanslektorer och forskare med särskild uppgift att föra en dialog med det omgivande samhället. Kontakta gärna dem eller andra experter vid SLU.