Ingångar till samverkan och innovation

Senast ändrad: 15 november 2018
sötvattenkonferens-SLU_150511_0233_jsg-300.jpg

Vill du samverka med SLU, kompetensutveckla dig eller har du en innovation på gång? Här hittar du ingångar till oss som jobbar med samverkan vid SLU.

Allmänna frågor om samverkan

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, 018-67 18 54, 076-117 94 49

 

 

Erik Fahlbeck, vicerektor ansvarig för samverkan i Sverige.

 

 

 

Ylva Hillbur, vicerektor ansvarig för internationell samverkan.

 

 

Samverkanslektorer och forskare att fråga

Vi har samverkanslektorer och ämneskunniga forskare att fråga inom olika ämnesområden. Välj från en lista.

Ingångar ämnesvis

Djur, miljö och landsbygdens produktionsfrågor

Margareta Stigson, platschef vid SLU i Skara, 0511-67 121.

 

 

Husdjursvetenskap och veterinärmedicin

Margareta Emanuelson, vicedekan med ansvar för samverkan, 018-67 16 49. Samverkan vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

 

Jordbruk, naturresurser och samhällsvetenskap

Marnie Hancke, samverkanskoordinator, 018-67 11 81. Samverkan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

 

 

Skogsvetenskap

Göran Sjöberg, statskonsulent, 090-786 82 96. Samverkan vid fakulteten för skogsvetenskap

 

 

Trädgårdsvetenskap och landskapsplanering

Kristina Santén, chef för Enheten för samverkan och utveckling, Alnarp, 073-020 90 88. Enheten för samverkan och utveckling i Alnarp - LTV-fakultetens enhet för nationell och internationell samverkan mellan SLU och olika intressenter

 

Lisa Germundsson, verksamhetsledare för Partnerskap Alnarp, 040-41 52 53. Partnerskap Alnarp - trädgård, skog och jordbruk

 

 

Susanna Lundqvist, verksamhetsledare på Tillväxt trädgård, 040-41 51 75. Tillväxt trädgård - akademi och näringsliv i samverkan

 

 

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid Tankesmedjan Movium, 072-213 15 30. Tankesmedjan Movium - mötesplats för forskare och praktiker som vill utveckla kunskapen om stadens utemiljö

 

 

Anders Rasmusson, partnerskapskoordinator vid Movium partnerskap, 040-41 52 01, 0707-82 29 46

Movium partnerskap - hållbar stadsutveckling  

 

Vatten, fisk och fiske

SLU Vattenforum är en plattform som samlar forskning, miljöanalys och utbildning med vattenfokus.

Vattenkoordinator Sara Gräslund, 018-67 21 65, 072-515 21 70, sara.graslund@slu.se 

Miljöanalys

Vill du samarbeta med SLU inom miljöanalys? Eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Företagsutveckling och innovationer

SLU Holding initierar, stödjer, utvecklar och investerar i innovationer med bas inom SLU och den gröna sektorn.

Urban Eriksson, VD för SLU Holding, 018-67 25 45, 070-645 04 10

Turid Sundin Carlsson, operativ chef för SLU Holding, 018-67 14 16, 070-564 03 45

Green Innovation Park är en företagspark på SLU:s campusområden. Företagsparken välkomnar företag av alla storlekar inom de gröna näringarna. Det är en gemensam satsning mellan SLU och Akademiska hus m.fl. 

Kurser, konferenser och studentkontakter

Kompetensutveckling och uppdragsutbildning

Margareta Stigson
Chef för sekretariatet för uppdragsutbildning

Tel: 0511-67-121

 

Kompetensutbildning för yrkesverksamma

Kontakter mellan arbetsgivare och SLU-studenter

Kontakta SLU Karriär för mer information om hur du som arbetsgivare kan samarbeta med SLU:s studenter för t.ex. examensarbeten, projektarbeten och praktik.

Roger Pettersson
Avdelningschef vid Utbildningsavdelningen 
Tel: 018-67 30 22

Kontakter med tidigare SLU-studenter (alumner)

SLU Alumn erbjuder bland annat nätverk och karriärmöjligheter till dig som studerat vid SLU. Som tidigare student vid SLU är du en viktig ambassadör för vårt universitet och den utbildning du läst.

Roger Pettersson
Avdelningschef vid Utbildningsavdelningen 
Tel: 018-67 30 22


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54, 076-117 94 49

Sidansvarig: ew-red@slu.se