CV-sida

Anna-Lena Axelsson

Presentation

Bakgrund

Jag är jägmästare och har disputerat i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshistoria vid SLU.  Jag har tidigare arbetat regionalt och centralt med naturvårdsfrågor vid Skogsstyrelsen. 

Miljöanalys

Som koordinator för SLU:s miljönalys program Skog samverkar jag med myndigheter, skogsnäring och ideella organisationer kring behov av nya data och beslutsunderlag. Mycket handlar om att fånga upp behov i samhället och koppla ihop detta med rätt kompetens inom SLU:s miljöanalys. 

Samverkan

Jag är projektledare för Skogsdatalabbet som är en kreativ mötesplats för tillgängliggörande och analys av skogliga data. Labbet tillgängliggör data och ska främja användningen av den senaste tekniken inom 3D-fjärranalys samt de data och analysverktyg som förvaltas inom SLU:s miljöanalys. 

Jag driver Skogsdatabloggen och är aktiv på Twitter som @AlaxSLU 

Jag är adjungerad ledamot i Samverkansrådet, som är ett gemensamt organ för SLU och fakulteterna med uppgift att utarbeta förslag till övergripande insatser för samverkan.

Forskning

Jag är ansvarig för en forskningsinfrastruktur som är kopplad till Riksskogstaxeringen. Vi digitaliserar äldre data, vidareförädlar redan insamlade data och erbjuder stöd till forskare som vill nyttja data. Vi arbetar mycket med att göra  data tillgängligt och lättåtkomligt.

Min egen forskning handlar om skogshistoria, biodiversitet och landskapsekologi. Jag driver just nu inga egna stora forskningsprojekt, men ger stöd och råd till forskare som vill nyttja äldre data från Riksskogstaxeringen och deltar i andras projekt. Jag är biträdande handledare till Gudrun Norstedt.

Undervisning

Vid några tillfällen per år föreläser jag under påbyggnadskurserna i skogshistoria och skogsinventering som ingår i Jägmästarprogrammet. 

Presentationer vid konferenser, möten och workshops (i urval)

2017 OIKOS Satellite Symposium Sharing Biodiversity data for re-use: Informatics tools and processes in Ecology. Lund University, 6 February 2017. Poster/Monter. Aggregated data, maps and microdata from the Swedish National Forest Inventory.

15 maj. Visit by Ethiopian Delegation to SLU, Ultuna Campus, Uppsala 15th May, 2017. Presented the Swedish National Forest Inventory.

1 september Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. Diskussion och workshop. Biologisk mångfald i den sydsvenska skogen. Föredrag: Konstaterade förändringar i södra Sverige.

4 september. Visit by Albanian Delegation to the Forest faculty, Umeå. Presentation: The Environmental Monitoring and Assessment program at SLU

6 september. Workshop för Datadrivna labb finansierade av Vinnova. Pitch: Skogsdatalabbet

12 september SLU 40 år. SLU-dag i Umeå för medarbetare. Föredrag: ”Big data” för skoglig miljöanalys.

27-28 september Miljöövervakningsdagarna 2017. Poster: Skogsdatalabbet. Föredrag under kommunikationsworkshop: Visualisering av skoglig statistik och långsiktiga förändringar i landskapet.

11-12 oktober. Workshop. Nordiskt nätverk för äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen. Helsingfors. Arrangör tillsammans med LUKE. Presentation: Country report Sweden.

19 oktober. Invigning av skogsdatalabbet, SLU, Umeå. Webbsänd presentation.

2018

Miljöinformationskonferens arrangerad av Naturvårdsverket. Ledde workshop om Skogsdatalabbet. 

Open Forest Science Seminar, Helsinki. 7 May 2018. Workshop "Value of long time series" YouTube 

Forskning

 

 

Länkar

6 februari. OIKOS Satellite Symposium Sharing Biodiversity data for re-use: Informatics tools and processes in Ecology. Lund University, 6 February 2017. Poster/Monter. Aggregated data, maps and microdata from the Swedish National Forest Inventory.

15 maj. Visit by Ethiopian Delegation to SLU, Ultuna Campus, Uppsala 15th May, 2017. Presented the Swedish National Forest Inventory.

1 september Södra Skogsägarnas stiftelse för forskning, utveckling och utbildning. Diskussion och workshop. Biologisk mångfald i den sydsvenska skogen. Föredrag: Konstaterade förändringar i södra Sverige.

4 september. Visit by Albanian Delegation to the Forest faculty, Umeå. Presentation: The Environmental Monitoring and Assessment program at SLU

6 september. Workshop för Datadrivna labb finansierade av Vinnova. Pitch: Skogsdatalabbet

12 september SLU 40 år. SLU-dag i Umeå för medarbetare. Föredrag: ”Big data” för skoglig miljöanalys.
27-28 september Miljöövervakningsdagarna 2017. Poster: Skogsdatalabbet. Föredrag under kommunikationsworkshop: Visualisering av skoglig statistik och långsiktiga förändringar i landskapet.

11-12 oktober. Workshop. Nordiskt nätverk för äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen. Helsingfors. Arrangör tillsammans med LUKE. Presentation: Country report Sweden.

19 oktober. Invigning av skogsdatalabbet, SLU, Umeå. Webbsänd presentation.


Kontaktinformation

Publikationslista: