Om SLU:s miljöanalys

Senast ändrad: 31 januari 2018
Om-miljoanalys-600.jpg

SLU har regeringens uppdrag att bedriva fortlöpande miljöanalys. Genom uppdraget bidrar vi med kunskap för en hållbar användning av naturresurserna.

Vi tar fram beslutsunderlag där vi vill belysa både användningen av naturresurser och miljökonsekvenserna av den. För att möta miljömålsarbetet arbetar vi i tio program som samlar SLU:s kompetens inom respektive område.

Några nedslag om SLU:s miljöanalys

Ekonomisk utveckling för miljöanalys

Den ekonomiska utvecklingen för SLU:s miljöanalys har varit mycket positiv sedan år 1997 då området blev ett eget redovisningsområde. År 2015 omsattes cirka 413 miljoner kronor, vilket är cirka 12 procent av universitetets totala omsättning för utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys.

SLU:s miljöanalys finansieras genom externa uppdrag och statsanslag.

Uppföljning av miljöanalysen

SLU:s miljöanalysprogram har utvärderats mellan åren 2013-2016. Utvärderingarna består av en självvärdering och en extern utvärdering. I den externa bedömningen av programmen bedöms programmens vetenskapliga värde och samhällsnytta. I utvärderingarna belyses också hur den interna samverkan har fungerat (se direktiven för utvärdering).

*Vilt är en del av program Skog.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kevin Bishop, vicerektor med ansvar för SLU:s miljöanalys, SLU
kevin.bishop@slu.se, 018-67 31 31, 070-638 25 17

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se