Kampanjer inom medborgarforskning och naturväkteri vid SLU

Senast ändrad: 04 december 2018
Vitbrämad hoppspindel "Pseudicius_encarpatus". Foto: Kajsa Mellbrand

Här hittar du kampanjer och tidsbegränsade eller riktade insatser inom medborgarforskning och naturväkteri. Vill du till exempel vara med och spana spindlar?

Kampanjer knutna till Naturens kalender

I Naturens kalender samlar vi in observationer av vårtecken, hösttecken och allt däremellan. Hjälp gärna till med observationer från dina hemtrakter!

Vi samlar in data om naturens kalender på tre olika sätt. Dels bedriver vi långsiktig miljöövervakning i form av ”kalendrar”, dels genomför vi korta ”kollar” där vi tar en ögonblicksbild av naturens kalender i landet. Slutligen organiserar vi varje år större "försök" tillsammans med skolelever.

Den långsiktiga miljöövervakningen genomförs av frivilliga och professionella så kallade fenologiväktare i Växtkalendern, Bikalendern, Fågelkalendern och Fjällkalendern. Du är varmt välkommen att bli fenologiväktare!

Naturens kalender i skolan - höstförsöket

För sjätte året i rad genomförs Höstförsöket där skolelever får delta i riktig forskning. Genom att delta i detta massexperiment skapar ni enastående forskningsdata som redan väckt nyfikenhet bland forskningskollegor och lett till vetenskapliga publikationer. 

Sista anmälningsdag är passerad (1 september).

Läs mer om Naturens kalender i skolan.

Vårkollen 30 april-1 maj

För tredje året genomfördes i år Naturens kalender i samarbete med Svenska Botaniska Föreningen Vårkollen under Valborg 29 april-1 maj. Genom att dokumentera när vårtecknen kommer år från år kan forskning och miljöövervakning se hur olika arter och olika delar av landet påverkas.  

Läs mer om vårkollen.
Ta del av resultat från Vårkollen 2017.

Kampanjer knutna till Artportalen

Många kampanjer som är knutna till Artportalen.se handlar om faunaväkteri eller floraväkteri, en ideell övervakning av hotade djur och växter . Övervakningen bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans övervaka hotade arter. Alla är välkomna att spana och rapportera arter!

Genom kampanjerna uppmärksammas varje säsong vissa enskilda arter eller artgrupper. Det behövs mer kunskap om var dessa arter finns. Bland annat har vi behov av hjälp med att spana efter igelkottar, groddjur, bastardsvärmare, trollsländorbuskmus och småkryp.

Den senaste faunakampanjen "Spana spindlar" har fem rödlistade hoppspindelarter i fokus.

Hjälp till att utreda gulärlornas taxonomi

Nordlig gulärla, sydlig gulärla eller intermediär? I Sverige häckar två underarter av gulärla, sydlig gulärla och nordlig gulärla. Hjälp forskarna att reda ut taxonomin hos gulärlornahos gulärlorna genom att rapportera dina fynd. Läs mer om hur du kan bidra.

Främmande invasiva arter och sjukdomar

Svartmunnad smörbult

Sett den främmande svartmunnade smörbulten? I takt med att den svartmunnade smörbulten blir allt vanligare på fler platser i Östersjön ökar risken för att arten ska etablera sig på fler platser i Sverige. Här kan du som privatperson också hjälpa till genom att rapportera dina fynd. Läs mer om svartmunnad smörbult. Här kan du rapportera in fynd.

Amerikansk hummer

Sett en främmande hummer? Under höstens hummerfiske kan du hjälpa forskarna att kartlägga spridningen av amerikansk hummer. Läs mer om uppropet.

Skogsskada

I Skogsskada finns information om svampar, insekter, vilt, väderleksförhållanden och annat som kan skada träd i skogar, parker och trädgårdar. Du kan själv diagnostisera och rapportera skador. Dina och andras inrapporterade skador kan sökas och visas på karta.

Med din hjälp kan arbetet med att öka kunskapen om skador på träd och skog bidra till att utveckla metoder och strategier med syfte att minska risken för skador. Läs mer om hur du kan rapportera in skador i Skogsskada.

Hjälp oss rädda askarna!

De senaste tio åren har askskottsjukan spridit sig snabbt i landet. Du kan hjälpa till genom att rapportera platser där friska askar växer.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Kjell Bolmgren, koordinator för Svenska fenologinätverket, Naturens kalender
E-post: kjell.bolmgren@slu.se
Telefon: 018-67 12 61
Enheten för skoglig fältforskning

Pavel Bína, koordinator för program Biologisk mångfald, koordinator faunaväkteri.
E-post: pavel.bina@slu.se,
tel. 018-67 34 06
Artdatabanken

Ann-Britt Florin, forskare
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ann-britt.florin@slu.se, 010-478 41 22

Åke Lindelöw, Fältentomolog
Institutionen för ekologi, SLU
ake.lindelow@slu.se  018-672337, 070-6433317  

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se