Sveriges lantbruksuniversitet

Bli medborgarforskare. Rapportera dina naturobservationer!

Vill du hjälpa både forskning och naturvård? Rapportera in dina observationer om växter, djur och andra naturfenomen. Här kan du nå rapportsystem för frivilligövervakning som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter. Du hittar också aktuella kampanjer inom medborgarforskning.

NaturensKalender-Splash-Ikon-640x960.png

Följer du också naturens kalender?

Genom att rapportera dina iaktagelser observationer av vårtecken, höstecken och allt däremellan i Naturens kalender bidrar du till att vi får en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i landet. Det ökar vår förståelse om hur klimatförändringen påverkar t.ex. vårens och höstens ankomst. För tredje året har vi fått hjälp från allmänheten med att göra Vårkollen. Nyare inslag är Fågelkalendern och Fjällkalendern

Genom återkommande massexperiment som Höstförsöket finns möjlighet för lärare och elever att delta i riktig forskning.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, ett samarbete mellan universitet, miljöövervakande myndigheter, ideella och frivilliga. Sveriges lantbruksuniversitet är huvudman.

Artportalbildny.jpg

Artengagera dig

I Artportalen kan du enkelt söka och rapportera in dina artobservationer. Artportalen är ett webbaserat system för fynd av Sveriges växter, djur och svampar. Här lagras över 50 miljoner artobservationer och antalet fynd byggs på hela tiden.

Artportalen utvecklas kontinuerligt och drivs av Artdatabanken vid SLU i samarbete med olika ideella föreningar och Artportalsrådet.