Statistik från SLU

Senast ändrad: 10 juli 2018
alghuvud600.jpg

Här når du officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Du kan även hitta statistik som inte klassas som officiell, som till exempel viltskadestatistik. Här finns också resultat från återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt samt statistik från skogsbranden i Västmanland 2014.

Officiell statistik om skogen

Riksskogstaxeringen vid SLU producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Den publiceras en gång om året på nätet i form av tabeller, figurer och kartor via Statistik om skog. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns även öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web.

Senaste statistiksläpp var den 23 maj 2018.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga skogshistorier, men också skapa egna analyser och dela med andra.

Den 19 oktober 2017 invigdes Skogsdatalabbet vid SLU, en experimentell mötesplats kring ny digital teknik, prognoser, visualisering och tillgängliggörande av skogliga data.

Viltskadestatistik

Viltskadecenter vid SLU sammanställer varje år viltskadestatistik, dvs. statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. De lämnar också information om viltskador på boskap, hundar och gröda, fakta om viltskadesystemet och rekommendationer till dig som råkat ut för viltskador. Viltskadecenter samordnar och utvärderar även länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur och järv och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

Statistik från skogsbranden i Västmanland sommaren 2014

Med hjälp av infraröda flygbilder har SLU gjort en inventering av brandområdet i Västmanland före och efter branden. Ta del av branden i Västmanland i siffror.

Återkommande enkätundersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Återkommande enkätundersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Den senaste undersökningen av svenskars attityder till rovdjur, rovdjurspolicy och förvaltning gjordes våren 2014. Bakom undersökningen står forskare vid institutionen för Statsvetenskap vid Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Den följer upp den enkätundersökning som gjordes år 2009, i syfte att undersöka svenskarnas attityder till frågor om djur, natur och jakt.

Resultaten redovisas genom rapporterna nedan.

Rapport från attitydundersökningen år 2014

Rapporter från attitydundersökningen år 2009

År 2004 gjordes en liknande enkät, inom ramen för forskningsprogrammet FjällMistra. Även före dess har SLU-forskare gjort attitydundersökningar om liknande frågor, vid ett antal tillfällen.

Kontaktpersoner

Göran Ericsson, 070-676 50 12
Camilla Sandström, 070-219 63 44

Fakta:

All officiell statistik från SLU har beteckningen Sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Logo för Sveriges officiella statistik

Observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@slu.se
090-786 8472

Inga Ängsteg, Verksamhetsansvarig för Viltskadecenter

Ekologi, Viltskadecenter, SLU

Grimsö 152, 730 91 Riddarhyttan

inga.angsteg@slu.se, 0581-69 73 36

Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se