Sveriges lantbruksuniversitet

Program Giftfri miljö

Vi tar fram kunskapsunderlag och bistår med expertis i arbetet med miljömålet om en giftfri miljö. Exempelvis  bidrar våra mätningar till bilden av läget för skadliga ämnen i Sverige. Vi kartlägger även risker med gifter och deras effekter. Dessutom stödjer vi Sveriges internationella miljösamarbeten inom miljögiftsområdet.

Anders Glynn, koordinator för program Giftfri miljö och Karin Wiberg, biträdande koordinator för program Giftfri miljö, SLU. Foto: Jenny Svennås-Gillner och Viktor Wrange.

Kontakta oss gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anders Glynn, koordinator
anders.glynn@slu.se, 018-672091, 072-5385862
Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Karin Wiberg, bitr. koordinator
karin.wiberg@slu.se, 018-67 31 15, 070-234 15 70
Inst. för vatten och miljö