Sveriges lantbruksuniversitet

Program Bebyggd miljö

Vi samlar kunskap om det urbana landskapet i samarbete med flera svenska myndigheter och högskolor samt universitet. Målet är att stödja arbetet med att nå det svenska miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö och europeiska miljömål med fokus på tätorten och  tätortsnära miljö.

Harald Klein

Kontakta mig gärna

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Harald Klein, koordinator
harald.klein@slu.se, 0706-25 80 17

Tankesmedjan Movium, SLU