Sveriges lantbruksuniversitet

Program Kust och hav

I program Kust och hav samlas den marina kompetensen med fokus på fisk och skaldjursbestånd inom SLU:s miljöanalys. Programmet har en stark internationell dimension och omfattar mer än ett sextiotal projekt och verksamheter. Miljöövervakning och analys, marin planering, ekosystembaserad förvaltning samt rådgivning och analys om fisk och fiske är några exempel på vad vi gör.

Jens Olsson (till vänster), foto Jenny Svennås-Gillner och Malin Werner (till höger), foto Staffan Claesson

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete? Ta kontakt!

Jens Olsson, koordinator (t.v. i bild)
jens.olsson@slu.se, 010-478 41 44
Institutionen för akvatiska resurser, Öregrund.

Malin Werner, biträdande koordinator (t.h. i bild)
malin.werner@slu.se, 010-4784057, 076-1268048
Institutionen för akvatiska resurser, Lysekil.