Sveriges lantbruksuniversitet

Program Skog

Här finns mångårig erfarenhet och stor kunskap om svensk och internationell skoglig miljöanalys. Programmet stödjer också utvecklingen av den svenska viltförvaltningen.

Anna-Lena Axelsson och/and Lars Edenius. Foto: Viktor Wrange.

Kontakta oss gärna!

Vill du samarbeta med oss eller har du frågor om vårt miljöanalysarbete?

Anna-Lena Axelsson (t.v. i bild), koordinator, anna-lena.axelsson@slu.se, tel. 090-786 85 91, 070-376 21 71, institutionen för skoglig resurshushållning, SLU

Lars Edenius (t.h. i bild), biträdande koordinator, lars.edenius@slu.se, tel. 090-786 83 41, 070-550 19 70, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU