Sveriges lantbruksuniversitet

Vi arbetar med miljöanalys i tio program

SLU möter miljömålsarbetet i tio program som samlar universitetets hela kompetens inom respektive område. Programmen anknyter också till Sveriges internationella miljösamarbeten och arbetet med de globala hållbarhetsmålen.