Sveriges lantbruksuniversitet

Forskningsinfrastruktur

Här finns en sammanställning över forskningsinfrastruktur av olika slag vid SLU. Våra anläggningar, laboratorier, instrument och databaser är tillgänglig också för forskare vid andra universitet och företag. Sök i listan om något skulle passa att använda i din forskning!