Sveriges lantbruksuniversitet

Om forskning vid SLU

Årligen medverkar SLU-forskare i 1 600 vetenskapliga artiklar och SLU:s publikationer tillhör de allra mest citerade inom sina områden. Universitetet är högt placerat i internationella rankningar. SLU har en omfattande forskningsinfrastruktur som står öppen även för forskare vid andra lärosäten.

 

Forskning  till nytta för samhället

I SLU:s fyra tvärvetenskapliga framtidsplattformar samverkar forskarna över ämnesgränser och med olika intressenter i samhället. Några forskningsrön har fått särskilt stort genomslag i samhället och forskning med genusanknytning bedrivs på flera håll.