Studie- och karriärvägledning

Senast ändrad: 21 december 2018

Har du funderingar om studier och framtid? Vi studie- och karriärvägledare finns för att stödja och vägleda dig i dina funderingar kring framtida studier.

Vi har övergripande kunskaper om SLU:s utbildningar och vart de leder. Vi kan visa hur du hittar detaljerad information om vad som ingår i olika kurser, program och yrkesroller och hjälpa dig att värdera informationen.

Vägledningen kan ske i olika former, till exempel via enskilda samtal, telefonkontakt eller Skype.

Kontakta oss om du har funderingar kring:

  • Kurs eller program?
  • Hur vet jag vilken utbildning som passar mig?
  • Hur når jag dit jag vill?
  • Hur kan jag bygga min utbildning?
  • Vad kan jag jobba med efter utbildningen?
  • Kan jag få stöd om jag har en funktionsnedsättning?

Enskilda samtal/ vägledande samtal

I ett vägledande samtal får du hjälp med att sortera upp dina funderingar och se vilka olika vägar och möjligheter som finns för att nå dit du önskar. Målet med samtalet är att ge dig bättre förutsättningar att fatta dina egna beslut i studie- och karriärrelaterade frågor.

Inför och under din utbildningstid kommer du att ställas inför många val. Det är du som är experten i just ditt liv. Vi studie- och karriärvägledare kan stötta dig och försöka ge dig verktyg, så att du kan komma fram till vad du vill göra eller välja, utifrån din situation.

Vad innebär tystnadsplikt?

Vi vägledare har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar uppgifter om dina personliga förhållanden vidare, utan ditt medgivande. Ibland kan vi behöva diskutera dina personliga förhållanden med kollegor för att kunna ge dig relevant vägledning. Om det rör fara för ditt eller annans liv eller hälsa så innebär det att vi kan bli tvungna att bryta tystnadsplikten.

Insta_Ida_Alma.png

Instagram

Denna vecka instagrammar utbytesambassadörerna Ida och Alma som representerat SLU i Belgien, Leuven.

vagl_utomhus_880x660.png

Vill du komma  i kontakt med studievägledningen?

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se