Rättigheter och skyldigheter för studenter på SLU

Senast ändrad: 02 mars 2018

Som student på SLU har du både rättigheter och skyldigheter. Det finns regler och riktlinjer för vad som gäller vid examination, din arbetsmiljö, likabehandling, försäkringar, studentregister (Ladok), fusk och plagiat.  

På våra studentwebbssidor hittar du all information om de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet och till SLU:s egna styrdokument. 

Du hittar även information om hur du bör göra om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde.

”SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.” Ur SLU:s Handlingsplan för likabehandling av studenter.

Läs mer om Likabehandling på SLU här.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se