Antagningsstatistik

Senast ändrad: 29 augusti 2018

De angivna meritvärdena nedan är för sist antagna person i de respektive urvalsgrupperna efter urval 2 inför höstterminen 2018. Eftersom reserver kallas även efter urval 2 kan vissa av meritvärdena nedan vara lägre efter reservantagningen.

Program

BI BII BF HP
Agronom – ekonomi 15,83x 13,58x - 0,50x
Agronom – husdjur 14,25x 13,80x - 1,10x
Agronom – landsbygdsutv. 13,58x 13,11x - 0,85x
Agronom – livsmedel 20,94x 16,75x - 0,95x
Agronom – mark/växt 15,90x 15,95x - 0,70x
Biologi och miljövetenskap 15,60x 12,92x - 0,50x
Civiling. – energisystem 17,03 16,30 - 1,25
Civiling. – miljö-  & vattentek. 17,19 17,79 3,5x 1,30
Djursjukskötare 19,74 20,00 4,00 1,40
Ekonomi - hållbar utveckling 14,80x 11,33x - 0,65x
Etologi- och djurskydd 16,55 17,25 - 1,20
Hippolog – islandshäst 19,50x* -* -* 0,50*
Hippolog – ridhäst 16,14x* 19,30x* -* 0,15x*
Hippolog – travhäst

-*

-* -* 0,45*
Hortonom 15,57x 16,17x - 1,00x
Jägmästare 14,11x 17,01x - 0,60x
Landskapsarkitekt Alnarp 18,32 18,79 4,00x 1,15
Landskapsarkitekt Uppsala 18,50 18,95 3,00x 1,30
Landskapsingenjör 10,50 12,06 4,00x 0,40
Lantmästare 12,64x 11,91x - 0,40
Skogsmästare 11,80x 10,63x - 0,75x

Sport- och sällskapsdjur

Trädgårdsing. - design

15,50x

**

13,90x

**

-

**

0,85x

**

Trädgårdsing. - odling 14,54 16,08 3,00 0,75
Veterinär 20,83 21,25 4,00 1,65

 

x Alla behöriga sökanden i urvalsgruppen antagna 
- inga antagna i urvalsgruppen
* Urval genom betyg, högskoleprov och antagningsprov
** Urval genom antagningsprov

BI Betygsgrupp 1 (direktgruppen),  maxvärde 22,5
BII Betygsgrupp 3 (kompletteringsgruppen), maxvärde 22,5
BF Betygsgrupp 4 (Folkhögskolebetyg), maxvärde 4
HP Högskoleprov, maxvärde 2,0


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: rekrytering@slu.se