Sveriges lantbruksuniversitet

Program på grundnivå

SLU har 23 utbildningar som börjar på grundnivå. Vissa av dem är kandidatprogram där du tar examen efter tre år, men de flesta är yrkesutbildningar som fortsätter på avancerad nivå efter de tre första åren.