Informationsredovisning

Senast ändrad: 08 november 2018

Från januari 2013 tillämpar SLU den nya redovisningsmodellen enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:4. Redovisningen är processorienterad, vilket betyder att modellen redovisar verksamhetsinformation som genereras i universitetets verksamhetsprocesser.

Den nya redovisningen från 2013 finns i informationsredovisningssystemet Public 360. Arkivbildningen fram till 2012 är avslutad och redovisad i förteckning med tillhörande arkivbeskrivning som finns i förteckningsdatabasen UWA.

Informationsredovisning från 2013 del 1

1. SLU och universitetsadministrationen:

- informationsbeskrivning

-informationsförteckning

2. LTV-fakulteten

-informationsbeskrivning

-informationsförteckning

3. S-fakulteten

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

4. Skogmästarskolan

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

5. Akvatiska resurser

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

6. Anatomi, fysiologi och biokemi

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

7. ArtDatabanken

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

8. Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

9. Centrum för biologisk mångfald

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

Informationsredovisning från 2013 del 2

10. Ekologi

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

11. Ekonomi

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

12. Energi och teknik

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

13. Enheten för skoglig fältforskning

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

14. Hippologenheten

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

15. Husdjurens miljö och hälsa

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

16. Husdjurens utfordring och vård

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

17. Husdjursgenetik

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

18. Kemi och bioteknogi

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

Informationsredovisning från 2013 del 3

19. Kliniska vetenskaper

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

20. Livsmedelsvetenskap

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

21. Mark och miljö

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

22. Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

23. Norrländsk jordbruksvetenskap

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

24. Skogens ekologi och skötsel

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

25. Skoglig genetik och växtfysiologi

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

26. Skoglig mykologi och växtpatologi

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

27. Skoglig resurshushållning

- informationsbeskrivning

- informationsförteckning

Informationsredovisning från 2013 del 4

28. Skogsekonomi

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

29. Stad och land

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

30. Sydsvensk skogsvetenskap

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

31. Universitetssjukhuset

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

32. Vatten och miljö

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

33. Vilt, fisk och miljö

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

34. Växtbiologi och skogsgenetik

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

35. Växtproduktionsekologi

-informationsbeskrivning

- informationsförteckning

Sidansvarig: Renata.Arovelius@slu.se