SLU-nyhet

Lämna synpunkter på implementering av Plan S

Publicerad: 14 januari 2019

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter till Formas på implementeringen av Plan S. Plan S eller cOAlition S är ett europeiskt initiativ för att påskynda utvecklingen mot öppen tillgång (open access) till forskningsresultat. Planen syftar till att alla vetenskapliga publikationer från offentligt finansierad forskning från och med 1 januari 2020 publiceras med omedelbar öppen tillgång.

Bakom Plan S står Science Europe, en sammanslutning av främst europeiska forskningsfinansiärer. Ett flertal europeiska forskningsråd ställer sig bakom initiativet däribland svenska Formas, Forte samt stiftelsen Riksbankens jubileumsfond. Dessa finansiärer kommer att ställa specifika krav på open access-publicering i enlighet med Plan S. Vetenskapsrådet ställer sig bakom principerna för öppen tillgång men har valt att stå utanför Plan S.

I slutet av november presenterades en guide för hur principerna för Plan S ska implementeras, se länk nedan. Guiden beskriver alternativ för omedelbar öppet tillgänglig publicering i linje med Plan S. Den redogör även för utgångspunkterna för forskningsfinansiärernas policyer i avseende att påskynda övergången till öppen tillgång.  Då Formas och Forte anslutit sig till Plan S kommer detta beröra alla som får medel från dessa finansiärer.

Forskningsråden Formas och Forte vill nu ha återkoppling på innehållet i implementeringsguiden. Syftet är att fånga upp om det är några områden och problemställningar som saknas eller behöver förtydligas. De bjuder därför in lärosäten, akademier, forskningsinstitut och forskningsfinansiärer att lämna in synpunkter genom en enkät. Bland de inbjuda är SLU.

Rektor Karin Holmgren har uppdragit åt biblioteket att sammanställa SLU:s synpunkter på implementeringsguiden.  Har du synpunkter, så vänd dig gärna till Karin Grönvall (karin.gronvall@slu.se), senast den 17 januari. Det finns även möjlighet att lämna kommentarer direkt till Formas genom att fylla i deras enkät. Synpunkter ska lämnas in senast 1 februari.

Formas, Forte och Vetenskapsrådet arrangerar även en gemensam hearing den 22 januari kring implementeringsplanen för Plan S. Det övergripande syftet är att diskutera hur det svenska forskningssystemet bäst genomför en övergång till öppen tillgång.

 

 

Sidansvarig: bib-webbredaktionen@slu.se