Medarbetarwebben

Kvalitetssäkring av utbildningen

Enligt det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning har svenska lärosäten och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ett gemensamt ansvar för att den högre utbildningen kvalitetssäkras.

SLU:s system för kvalitetssäkring bygger på en systematisk och regelbundet återkommande genomlysning av all utbildning genom nulägesanalyser och kvalitetsdialoger. Information avseende 2018 års kvalitetssäkring finns nedan. 

kvalitetssakring-sal-mk-500px.jpg

Mer om kvalitetssäkringen

I enlighet med det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, som tillämpas under åren 2017-2022, ska alla svenska lärosäten utveckla och implementera ett system för kvalitetssäkring av sina egna utbildningar, medan UKÄ bl.a. granskar kvalitetssäkringssystemet och genomför utbildningsutvärderingar. 

Efter en pilotomgång 2017 övergår SLU:s kvalitetssäkring till reguljär drift under 2018. De dokument som har tagits fram för årets arbete har distribuerats till bl.a. fakultetsnämnder och programnämnder, och går även att nå genom knappen ”Underlag 2018” ovan. Länkar till övriga relevanta underlag kommer att finnas under knappen "Övriga dokument".

Information om när underlag ska lämnas in av fakultets- och programnämnder och av Sluss, samt datum för årets kvalitetsdialoger, finns/kommer att finnas under knappen ”Tidsramar”.

Publicerad: 19 december 2018 - Sidansvarig: helena.eklund.snall@slu.se