16
nov
Rum J, Utbildningshuset, Ultuna, Uppsala

Disputation: Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis

disputationer | interna händelser |

Wondmagegn Tafesse Tirkaso försvarar sin avhandling "Essays on Energy Demand and Efficiency Analysis” .

Fakta
Respondent: Wondmagegn Tafesse Tirkaso
Opponent: Professor Jesper Stage, institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleås tekniska universitet, Luleå
Tid: 2018-11-16 10:00
Ort: Uppsala
Lokal: Rum J, Utbildningshuset, Ultuna
Arrangör: Institutionen för ekonomi

Kontaktinformation