2
nov

22
nov
Lomma Bibliotek, Lomma

Share the Box!

evenemang |
sharethebox300x300.jpg

Alnarps landskapsartiktektstudenter presenterar sina framtidsprojekt. Välkommen att ta del av undersökningar, visioner och strategiska process-idèer! Vernissage 2 november kl 14-16.

I den internationella master-kursen i landskapsarkitektur: ”Planning Project: Driving Forces and Contemporary Tendencies”, har vi i år tagit oss an Alnarps framtid, i samband med att planerna på en järnvägsstation i Alnarp är långt framskridna, samtidigt som Akademiska Hus och SLU förbereder omfattande nybyggnation på campus.

Studenterna har arbetat med Alnarps landskap utifrån många perspektiv. Alnarps Campus DÅ, NU och SEDAN och inte minst hur dessa hänger samman, genomsyrar förslagen till hur Alnarps unika värden tas till vara och utvecklas, för att (åter-) få en självklar roll som förebild, när vi utvecklar det uthålliga samhället.

Alnarp är en lugn oas i en brusande urban och internationell region. Med förändrad infrastruktur förutses att Alnarp också får en allt större betydelse som samarbetspartner, för forskning, utbildning och innovation, som besöks- och rekreationsplats och som ’testbädd’ för nya idéer, utvecklade av forskare, lärare och studenter, eller i samverkan med omgivande samhälle.

Kursansvarig lärare är Gunilla Lindholm och medverkande lärare har i år varit Marie Andersson, Nina Vogel, Lisa Diedrich, Mads Farsø och Agnes von Gegerfelt.

Fakta
Tid: 2018-11-02 - 2018-11-22
Ort: Lomma
Lokal: Lomma Bibliotek
Arrangör: Alnarps landskapsartiktektstudenter

Kontaktinformation
Sidansvarig: hanna.weiber.post@slu.se