Interna styrdokument

Senast ändrad: 03 januari 2018

Här hittar du styrdokument gällande utbildning på grund och avancerad nivå.

1. Måldokument och strategier

Ramverk för kvalitetsarbete inom SLU:s utbildningar, 2016-12-21

Inriktningsdokument för utbildning på grund- och avancerad nivå 2017–2020, 2016-10-12

Se även avdelning 1. Visioner och strategier av övergripande karaktär.

2. Policyer

UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, 2018-06-18

Policy för användning av djur inom forskning och utbildningen vid SLU, 2015-12-15

3. Delegationsordningar och organisationsbeslut

 Se avdelning 5. Organisation och beslutsstruktur.

4. Riktlinjer

UTBILDNINGSHANDBOK – Policy, regler och riktlinjer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU, 2018-06-18

Lokal examensordning – regler för examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU (inkl. ämnesbeskrivningar för SLU:s huvudområden), 2017-12-20

Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 2017-09-26

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå, 2016-09-07

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå, från och med 1 augusti 2015, 2014-12-16 

Riktlinjer för gemensam examen vid SLU, 2011-12-19

Riktlinjer vid misstanke om fusk och andra disciplinära frågor inom utbildning vid SLU, 2011-09-05, rev 2012-09-10

5. Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Se avdelning 6. Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

6. Anvisningar och instruktioner

Anvisningar för systematisk kvalitetssäkring av utbildning vid SLU, 2018-02-27

Interna anvisningar för handläggning av tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå, 2017-08-30 

Anvisningar för antagning till senare del av program, 2017-03-20

Aktivitets- och handlingsplan för studentrekrytering, 2016-12-08

Anvisningar för utbildningsplaner, 2015-12-21
Mall för utbildningsplaner - svenska (Word-format)
Mall för utbildningsplaner - engelska (Word-format)

Anvisningar för kursplaner, 2015-09-11
Mall för kursplaner (Word-format)

Sidansvarig: Johan.Toren@slu.se