Om miljöenheten

Senast ändrad: 24 februari 2018

Här kan du läsa mer om miljöenheten på SLU.

Miljöenhetens uppdrag

  • Skapa verktyg och att agera stöd i miljöarbetet ute i de olika verksamheterna.
  • Löpande arbeta med SLUs miljöledningssystem.
  • Delta och ställa miljökrav i upphandlingar.
  • Arbeta för att de uppsatta miljömålen ska nås och följa upp statistik kring dessa.
  • Genomföra revisioner, både interna och externa tillsammans med revisorer från vårt certifieringsorgan SP.
  • Rapportera miljöarbetets resultat till Naturvårdsverket och till Näringsdepartementet.
  • Administrera SLUs klimatfond.
  • Hantera förändringar i miljölagstiftningen.
  • Ansvara för SLUs kemikaliehanteringssystem, "KLARA".

Miljöenheten består av

Johanna Sennmark, miljöchef

Camilla Källman, miljökoordinator

Karin Bäckman, miljösamordnare – Ulls certifikat

Ingrid Nygren, kemist och implementeringsansvarig för KLARA

Sidansvarig: infra-webb@slu.se