SLU:s Samlade Studentkårer söker vice ordförande, kassör och studentrevisor för 2019!

Senast ändrad: 05 oktober 2018

Skicka in din ansökan i form av CV, personligt brev och intyg på kårmedlemskap senast fredagen 2 november till slussval@slu.se.

Vice ordförande

Är du driftig och bra på att organisera och planera? Tycker du att det är intressant med påverkansarbete? Ta då chansen att söka förtroendeuppdraget som vice ordförande för SLU:s Samlade Studentkårer (SLUSS) 2019!

Som vice ordförande arbetar du på heltid i team med ordförande för att leda SLUSS verksamhet och representera SLU:s studenter och samlade studentkårer i möten med SLU och omvärlden. Tillsammans med ordförande och rådgivarna utgör du SLUSS verkställande organ som genomför och bearbetar de beslut som fattats av styrelsen.

SLUSS styrelse består av en representant vardera från våra sju studentkårer, samt en representant från doktorandnämnden. Du organiserar tillsammans med ordförande styrelsemötena och arbetar mycket med att representera studenternas intressen gentemot SLU och andra aktörer. Inom SLUSS har du huvudansvar för studiesociala och internationella frågor vilket gör att du även har en del kontakt med andra universitets studentkårer. Under året kommer du också att anordna några utbildningar för kårernas studentrepresentanter tillsammans med SLU. Utöver detta sköter du tillsammans med ordförande det löpande arbetet inom SLUSS, vilket ofta innebär mycket varierande arbetsuppgifter men som alltid inkluderar att ha mycket god kontakt med våra kårer och SLU. Uppdraget innebär en hel del resor, både inom landet och ut i Europa.

Du som söker är vid ansökningstillfället studerande vid SLU och medlem i någon av våra sju studentkårer*

Kassör

Är du intresserad av att få praktisk erfarenhet inom ekonomi, och en bra merit på cv:t? Sök då till SLU:s Samlade Studentkårers (SLUSS) kassör för 2019!

Som kassör har du som uppdrag att betala fakturor, fakturera och sköta SLUSS löpande bokföring. Du ansvarar även för att upprätta årsbokslut och för att tillsammans med SLUSS ordförande och vice ordförande lägga ett budgetförslag för nästkommande år. Inom SLUSS fungerar du som ett bollplank för styrelsen och presidiet i ekonomiska frågor samt medverkar vid två av SLUSS styrelsemöten.

Arbetet beräknas kräva ta i genomsnitt 2 timmar i veckan (och du arvoderas därmed på 5% av SLUSS heltidsarvode), men varierar något under året där den största arbetsinsatsen görs då bokföringen ska sammanställas. Arbetstiden är mycket flexibel och det mesta av arbetet kan utföras när det passar dig bäst.

Du som söker har vid ansökningstillfället läst minst 30 hp företagsekonomi, eller har motsvarande kompetens, och är studerande vid SLU samt medlem i någon av våra sju studentkårer*

Studentrevisor

Skulle du behöva en bra merit inom ekonomi på cv:t, men har inte tid för ett uppdrag som pågår under hela året? Ansök då om att bli SLU:s Samlade Studentkårers (SLUSS) studentrevisor för 2018!

Som studentrevisor granskar du SLUSS bokslut utifrån stadgar och styrande beslut, för en dialog med SLUSS kassör och presidium om sådant du noterar och skriver sedan tillsammans med SLUSS revisor (vid SLU) en revisionsberättelse samt kommer med förslag till styrelsen på hur SLUSS kan förändra rutiner och stadgar för att förbättra hur SLUSS ekonomi hanteras. Som studentrevisor för 2019 granskar du 2019 års bokslut, vilket innebär att arbetet görs under våren 2020 då bokslutet är färdigt. För ditt arbete utgår ett engångsarvode.

Sista ansökningsdag för samtliga befattningar är fredagen 2 november 2018!

Vill du veta mer om någon av befattningarna? Maila valberedningens sammankallande Sofia Lindkvist på slussval@slu.se.

*Alnarps Lantmästarkår (LMK), Alnarps Studentkår (ASK), Hippologernas Akademiska Studentkår (HAS), Skogshögskolans Studentkår (SHS), Skogsmästarskolans Studentkår (SMS), Ultuna Studentkår (ULS), Veterinärmedicinska Föreningen (VMF).


Kontaktinformation
Sidansvarig: utb-webb@slu.se