Att göra en vetenskaplig poster

Senast ändrad: 12 mars 2018
vetposter_exempel_liggande160229.jpg

En poster är ett bra sätt att presentera komplicerade saker på ett lättförståeligt sätt och för att ge en snabb överblick: en slags annons. Gör den inbjudande att läsa! Ha ett tydligt budskap! Överskatta inte läsarens intresse. I genomsnitt tittar läsaren på en poster i en minut.

Format

Posterns format kan variera beroende på vilka ställ eller skärmar som används där den ska visas. Kolla upp vilka mått som gäller innan du börjar formge din poster och ställ in dessa mått i ditt dokument. Får man själv välja kan en liggande poster vara att föredra framför stående eftersom man då har mer text i ögonhöjd. 

Hämta tips för utformning av din poster

Tips på vad du kan tänka på när det gäller format, layout, rubriker, bilder och färger när du ska göra din poster (Worddokument)

Hämta mallar 

>>Stående poster (PowerPoint) 

>>Liggande poster (PowerPoint)                   

Byt färg på mallen genom att klicka under "Bilder", se instruktion här

 
Allt får inte plats på en poster

Komplettera gärna din poster med en personlig CV-sida. Skapa din CV-sida här.


Trycka din poster?

Repro Uppsala
Infrastrukturavdelningen, SLU Service
repro@slu.se018-672788

Besöksadress: Almas allé 3
Leveransadress: Ulls väg 24D, 756 51 Uppsala

Vi har öppet:
Vardagar 8:00-16:00

Repro Alnarp
Infrastrukturavdelningen, SLU Service
alnarpsrepro@slu.se

Besöksadress: Kungsgårdsvägen 8b
Leveransadress: Box 52, 230 53 Alnarp

Sidansvarig: studion@slu.se