Gör en anmälan och svara på ditt antagningsbesked

Senast ändrad: 19 september 2018
antagning.jpg

Här hittar du information om hur du anmäler dig och svarar på ditt antagningsbesked. Även du som är programstudent ska anmäla dig till nästa termins kurser.

För att göra en anmälan

Du anmäler dig till kurser och program på SLU genom Antagning.se.

Är du redan student på SLU kan du anmäla dig till dina programkurser genom att gå till fliken logga inAntagning.se och välja Sveriges lantbruksuniversitet under rubriken Är du redan student?

Det är viktigt att du anmäler dig i tid. Vilken sista anmälningsdag som gäller för dig beror på vilken utbildning du vill anmäla dig till, läs mer på viktiga datum

Tänk på att om du anmäler dig efter 15 oktober till vårens kurser och program får du vänta på ditt antagningsbesked till slutet av januari.

Tänk på att din anmälan inte är fullständig förrän du har skickat in eventuella kompletteringar till:

Antagningsservice
R 312
106 53 STOCKHOLM

Du som läser på ett program måste i de allra flesta fall anmäla dig till nästa termins kurser, även om du inte har några egentliga valmöjligheter. Det är för att bekräfta att du tänker fortsätta studera, och för att vi ska kunna kontrollera att du uppfyller behörigheten för de kommande kurserna. Undantagna från att anmäla sig till kurs inom program är de som går veterinärprogrammet år 1 och 4 samt de som går hippologprogrammet år 1 och 2.

Svara på ditt antagningsbesked

Om du har blivit antagen till ett program, en kurs eller fått en reservplats måste du tacka ja för att behålla din plats. Sista svarsdag framgår av ditt antagningsbesked.

Du som är antagen till en utbildning och har tackat ja till din plats hittar mer information om kursstart, schema och kurslitteratur på program- och kurshemsidorna.

Om du har blivit antagen och vill lämna återbud gör det det genom Antagning.se.

Anmälnings- och studieavgift

Inför höstterminen 2011 infördes anmälnings- och studieavgifter på grund- och avancerad nivå för sökande som inte är medborgare i EU, EES-länderna eller Schweiz. Som svensk medborgare behöver du varken betala anmälnings- eller studieavgift. Avgiftsskyldiga studenter måste betala studieavgiften för att få påbörja sina studier. Läs mer på www.antagning.se.

Om du är utländsk medborgare utanför EU/EEA/Schweiz finns det undantag för studieavgifterna.

Anstånd

Om du har tvingande skäl, exempelvis sjukdom, kan du få anstånd med (skjuta upp) studiestarten till nästa år.

Du ska då tacka ja till erbjuden plats, och maila ansökan om anstånd till antagning@slu.se eller skicka till:
SLU
Utbildningsavdelningen
Box 7010
750 07 Uppsala.

Bifoga handlingar som styrker dina skäl.
Frågor om anstånd ställs till Utbildningsavdelningen.  

Fakta:

Så här används dina uppgifter

Uppgifterna från din anmälan och dina studieresultat dataregistreras. Vissa uppgifter lämnas vidare till Statistiska centralbyrån (SCB), Högskoleverket (HSV), Utbildnings­departementet samt Centrala studie­stödsnämnden (CSN).

Dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om hur SLU hanterar personuppgifter.

Tips till dig som är programstudent:

Sök utbildning i sökrutan på antagning.se efter att ha loggat in som programstudent. Ange den femsiffriga anmälningskod som du hittar i ditt ramschema, t. ex. SLU-12345.


Kontaktinformation

Antagningen

Fråga oss om: behörighet och urval om du har sökt program eller kurser på SLU.

Kontakta antagningen via epost till antagning@slu.se eller genom kontaktformuläret.

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: utb-webb@slu.se