Vidimering av kopior

Senast ändrad: 15 oktober 2018

De kopior som skickas till SLU för bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå måste vara vidimerade.

För svenska akademiska meriter

Har du akademiska meriter från ett svenskt lärosäte behöver vi kunna verifiera dina meriter antingen via antagningssystemet eller via vidimerade kopior. Finns inte dina meriter i antagningssystemet (till exempel om du tagit examen innan 2007) krävs vidimerade kopior på dina dokument.

En vidimering innebär att någon måste intyga att kopian överensstämmer med originalhandlingen. En person som har sett både originalhandlingen och kopian vidimerar genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian.


Tänk på att:

 • Varje kopierad sida måste vidimeras separat och vidimeringen måste vara så tydlig att SLU kan kontakta den person som vidimerat dokumenten om det skulle behövas.
 • En stämpel som endast säger "True copy certified" accepteras inte.
 • Skicka aldrig in originaldokument.
 • Kopior av kopior accepteras inte.
 • Bifoga de vidimerade kopiorna på originalspråk. Om dessa är skrivna på ett annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska ska du även skicka med en officiell översättning. Denna översättning ska vara till svenska, engelska, franska eller tyska.

För utländska akademiska meriter

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende i tid är det viktigt att vi redan från början får in rätt dokument från dig. Har du utländska akademiska meriter krävs vidimerade kopior för att bedömningen ska kunna genomföras.

Skicka aldrig in originaldokument. SLU ansvarar inte för att originaldokument skickas tillbaka. Alla kopior av dokument måste vara tydligt vidimerade som sanna kopior av original av utfärdande lärosäte eller notarius publicus. Vidimeringar gjorda av andra än dessa accepteras inte. Svensk notarius publicus kan vimera kopior av orginal oavsett orginalets språk om du personligen besöker dem och tar med orginalen. Även Antagningsenheten, Utbildningsavdelningen på Ultuna kan vidimera kopior vid personligt besök. Avtala tid för besök genom att skriva till: antagning@slu.se .

Vidimerade kopior måste vara kopior av original. Kopior av kopior accepteras inte.

För att vidimera kopior måste både originalet och kopian visas upp för utfärdande lärosäte eller notarius publicus som utför vidimeringen. Varje sida måste vidimeras separat och tydligt vara:

 • undertecknad av vidimerande tjänsteperson
 • stämplat av utfärdande lärosäte eller notarius publicus
 • märkt med namn och adress eller registreringsnummer (om möjligt) till vidimerande tjänsteperson. Detta måste vara skrivet på så sätt att det är läsbart och därmed möjligt för SLU att kontakta vidimerande tjänsteman om behov finns. En stämpel med "True copy certified" eller dylikt accepteras inte.

Observera att:

 • Bifoga de vidimerade kopiorna på originalspråk. Om dessa är skrivna på ett annat språk än svenska, danska, norska, engelska, franska eller tyska ska du även skicka med en officiell översättning. Denna översättning ska vara till svenska, engelska, franska eller tyska.
 • Om examen är utfärdad i Kamerun, Kanada, Eritrea, Etiopien, Ghana, Nigeria eller USA så måste de akademiska meriterna skickas direkt från lärosätet till SLU:s registrator med hänvisning till diarienummer i annonsen.
 • Vissa länder kan ha andra krav. Var vänlig se www.universityadmissions.se för mer information.

 För specifika frågor om vidimering kontakta: Ylva Lönnerholm;  antagning@slu.se 


Kontaktinformation

Generellt om forskarutbildningen: Lotta Hansson

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

 • Helene Larsson Jönsson, Institutionen för biosystem och teknologi,  Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
 • Åsa Klintborg Ahlklo, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

S-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning: