Skriva referenser

När du ska skriva ditt examensarbete eller någon annan skriftlig uppgift är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt. 

Två studenter sitter och pluggar vid ett bord vid ett fönster. Foto av Andreas Palmén

Varför ska jag referera?

  • Det akademiska skrivandet bygger till stor del på tidigare forskning som gjorts inom ämnet och det är utifrån denna som du sedan resonerar och drar egna slutsatser
  • Om du använder andras tankar och idéer, utan att ange varifrån du fått det, räknas det som plagiat och är inte tillåtet
  • Akademisk hederlighet - man ger erkännande till andras arbeten
  • Den som läser din text kanske blir nyfiken och vill fördjupa sig i ämnet och ska då på ett enkelt sätt kunna hitta tillbaka till de källor du använt